الأقسام

  اختر العملة

Select Your Prefect Plan

With our 3 Day Money Back Guarantee You Can't Go Wrong!
 • OVZ - NL - P1
  من $4.00/mo
  • Disk Space = 50 GB - SSD Cached


  • Ram = 1 GB DDR3


  • CPU Core = x1 Intel E3-1240


  • Bandwidth = 500 GB (Free Incoming)


  • Control Panel = SolusVM


  • Variety of choices of Linux OS


  • OpenVZ Virtualization


  • 99.98% Network Uptime
 • OVZ - NL - P2
  من $7.00/mo
  • Disk Space = 125 GB - SSD Cached


  • Ram = 2 GB DDR3


  • CPU Core = x1 Intel E3-1240


  • Bandwidth = 1 TB (Free Incoming)


  • Control Panel = SolusVM


  • Variety of choices of Linux OS


  • OpenVZ Virtualization


  • 99.98% Network Uptime
 • OVZ - NL - P3
  من $10.00/mo
  • Disk Space = 175 GB - SSD Cached


  • Ram = 4 GB DDR3


  • CPU Core = x2 Intel E3-1240


  • Bandwidth = 1.5 TB (Free Incoming)


  • Control Panel = SolusVM


  • Variety of choices of Linux OS


  • OpenVZ Virtualization


  • 99.98% Network Uptime
 • OVZ - NL - P4
  من $18.00/mo
  • Disk Space = 250 GB - SSD Cached


  • Ram = 8 GB DDR3


  • CPU Core = x2 Intel E3-1240


  • Bandwidth = 2 TB (Free Incoming)


  • Control Panel = SolusVM


  • Variety of choices of Linux OS


  • OpenVZ Virtualization


  • 99.98% Network Uptime
 • OVZ - NL - P5
  من $50.00/mo
  • Disk Space = 500 GB - SSD Cached


  • Ram = 12 GB DDR3


  • CPU Core = x4 Intel E3-1240


  • Bandwidth = 2.5 TB (Free Incoming)


  • Control Panel = SolusVM


  • Variety of choices of Linux OS


  • OpenVZ Virtualization


  • 99.98% Network Uptime
 • OVZ - NL - P6
  من $100.00/mo
  • Disk Space = 1 TB - SSD Cached


  • Ram = 16 GB DDR3


  • CPU Core = x4 Intel E3-1240


  • Bandwidth = 5 TB (Free Incoming)


  • Control Panel = SolusVM


  • Variety of choices of Linux OS


  • OpenVZ Virtualization


  • 99.98% Network Uptime
 • OVZ - DE - P1
  من $3.00/mo
  • Disk Space = 75 GB - SSD Cached


  • Ram = 1 GB DDR3


  • CPU Core = x1 Intel i7 2600


  • Bandwidth = 500 GB


  • Control Panel = SolusVM


  • Variety of choices of Linux OS


  • OpenVZ Virtualization


  • 99.98% Network Uptime
 • OVZ - DE - P2
  من $6.00/mo
  • Disk Space = 125 GB - SSD Cached


  • Ram = 2 GB DDR3


  • CPU Core = x1 Intel i7 2600


  • Bandwidth = 1 TB


  • Control Panel = SolusVM


  • Variety of choices of Linux OS


  • OpenVZ Virtualization


  • 99.97% Network Uptime
 • OVZ - DE - P3
  من $9.00/mo
  • Disk Space = 175 GB - SSD Cached


  • Ram = 4 GB DDR3


  • CPU Core = x2 Intel i7 2600


  • Bandwidth = 1.5 TB


  • Control Panel = SolusVM


  • Variety of choices of Linux OS


  • OpenVZ Virtualization


  • 99.98% Network Uptime
 • OVZ - DE - P4
  من $17.00/mo
  • Disk Space = 250 GB - SSD Cached


  • Ram = 8 GB DDR3


  • CPU Core = x2 Intel i7 2600


  • Bandwidth = 2 TB


  • Control Panel = SolusVM


  • Variety of choices of Linux OS


  • OpenVZ Virtualization


  • 99.98% Network Uptime
 • OVZ - DE - P5
  من $35.00/mo
  • Disk Space = 500 GB - SSD Cached


  • Ram = 12 GB DDR3


  • CPU Core = x4 Intel i7 2600


  • Bandwidth = 2.5 TB


  • Control Panel = SolusVM


  • Variety of choices of Linux OS


  • OpenVZ Virtualization


  • 99.98% Network Uptime
 • OVZ - DE - P6
  من $70.00/mo
  • Disk Space = 1 TB - SSD Cached


  • Ram = 16 GB DDR3


  • CPU Core = x4 Intel i7 2600


  • Bandwidth = 5 TB


  • Control Panel = SolusVM


  • Variety of choices of Linux OS


  • OpenVZ Virtualization


  • 99.98% Network Uptime
 • OVZ - FR - P1
  من $2.75/mo
  • Disk Space = 50 GB - SSD Cached


  • Ram = 1 GB DDR4


  • CPU Core = x1 Intel Xeon E3


  • Bandwidth = 5 TB


  • Control Panel = SolusVM


  • Variety of choices of Linux OS


  • OpenVZ Virtualization


  • 99.98% Network Uptime
 • OVZ - FR - P2
  من $4.00/mo
  • Disk Space = 100 GB - SSD Cached


  • Ram = 2 GB DDR4


  • CPU Core = x1 Intel Xeon E3


  • Bandwidth = 10 TB


  • Control Panel = SolusVM


  • Variety of choices of Linux OS


  • OpenVZ Virtualization


  • 99.98% Network Uptime
 • OVZ - FR - P3
  من $9.00/mo
  • Disk Space = 150 GB - SSD Cached


  • Ram = 4 GB DDR4


  • CPU Core = x2 Intel Xeon E3


  • Bandwidth = 20 TB


  • Control Panel = SolusVM


  • Variety of choices of Linux OS


  • OpenVZ Virtualization


  • 99.98% Network Uptime
 • OVZ - FR - P4
  من $15.00/mo
  • Disk Space = 185 GB - SSD Cached


  • Ram = 8 GB DDR4


  • CPU Core = x2 Intel Xeon E3


  • Bandwidth = 50 TB


  • Control Panel = SolusVM


  • Variety of choices of Linux OS


  • OpenVZ Virtualization


  • 99.98% Network Uptime
 • OVZ - FR - P5
  من $25.00/mo
  • Disk Space = 200 GB - SSD Cached


  • Ram = 12 GB DDR4


  • CPU Core = x4 Intel Xeon E3


  • Bandwidth = 100 TB


  • Control Panel = SolusVM


  • Variety of choices of Linux OS


  • OpenVZ Virtualization


  • 99.98% Network Uptime
 • OVZ - FR - P6
  من $55.00/mo
  • Disk Space = 500 GB - SSD Cached


  • Ram = 16 GB DDR4


  • CPU Core = x4 Intel Xeon E3


  • Bandwidth = Unmetered


  • Control Panel = SolusVM


  • Variety of choices of Linux OS


  • OpenVZ Virtualization


  • 99.98% Network Uptime
 • VPS Trial
  مجاناً
  • 7 Days Free Trial


  • Disk Space = 10 GB - SSD Cached


  • Ram = 128 MB


  • CPU Core = x1


  • Bandwidth = 50 GB


  • Control Panel = SolusVM


  • Variety of choices of Linux OS


  • OpenVZ Virtualization
 • Summer Special
  من $20.00/yr
  • Disk Space = 200 GB


  • Ram = 3 GB


  • SWAP = 3 GB


  • Core CPU = x4


  • Bandwidth = 2 TB


  • IPv4 = 2


  • IPv6 = /80


  • Control Panel = SolusVM


  • Full Root Access


  • Variety of choices of Linux OS


  • OpenVZ Virtualization


  • 24/7 Free Premium support


  • 99.99% Network Uptime
كل خطة تتضمن
 • Top Products